- Hoşgeldiniz

Adres : Ankara
Telefon : (0312) 448 14 07
E-Posta : merkez@trulynolen-tr.com
Websitesi : http://www.trulynolen-tr.com
Üyelik Tarihi : 23 Kasım 2012

Ankara Böcek İlaçlama

Pest Kontrol Hizmetlerinde Dünya Standartları
TRULY NOLEN, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), FDA(Amerika Gıda ve İlaç Dairesi), EPA (Çevre Koruma Birliği) ve FIFRA (Federal Insectisit, Fungisit ve Rodentisit Birliği) ve uluslararası bir çok bağımsız kuruluşların kuralları ve standartları ile birebir uyum içerisinde, hizmet verdiği tüm işletmelerin ve alanların özelliklerini, hassasiyetlerini dikkate alarak en üst standartlarla faaliyet göstermektedir.

Farklı Uygulama ve Teknolojiler
TRULY NOLEN, çevre ve insan dostu yaklaşımı ile insanların yaşadığı, gıdanın bulunduğu ve üretildiği iç mekanlarda, zehirli maddeleri, kalıcı, kokulu, ortamda buharlaşan, yüzey oluşturan ilaçları ve spreyleme, sisleme, dumanlama gibi yöntemleri kullanmaz.
Bu nedenle, insanların bulunduğu ve gıdanın üretildiği kapalı alanlarda ilaç pompaları ile insan ve çevre sağlığını tehdit eden kimyasallarla sprey uygulamalar yapılmamalıdır.
Kemirgen mücadelesi için üretim alanların tamamında zehir içeren maddeler kullanılmaz.
Organik fosfor içeren, repellant (itici ve kokulu, sinir sistemini olumsuz etkileyen) kimyasallar standartlarımızda yoktur.
TRULY NOLEN, kimyasal mücadele yerine zararlıların barınma ve beslenme ve çoğalma olanaklarını ortadan kaldırmaya yönelik önleyici (proaktif), faaliyetleri esas almaktadır.

Özel Bir Hazırlık ve Zaman Gerektirmeyen Uygulamalar

TRULY NOLEN, tamamen farklı ve yöntemleri ile sizlere
• Günlük yaşantınızı hiç bir şekilde değiştirmenize
• Ev ve iş yerinizi terketmenize,
• Üretim faaliyetlerinize ara vermenize
• Özel bir zaman ayırmanıza
• Hazırlık yapmanıza gerek kalmadan ilaçlama ve koruyucu hizmetlerimizi almanızı sağlamaktadır.

Hizmet Alan Birimlere Maaliyet Avantajı 

TRULY NOLEN ‘ ın operasyonları, ilaçlamaları ve koruyucu hizmetleri öncesinde ve sonrasında spesifik bir zaman ve hazırlık yapılmasına gerek yoktur.
TRULY NOLEN standartlarında, gündüz mesai saatleri içersinde hizmet alabilecek, dolayısı ile odaların ve ofislerin boşaltılmasına, özel bir hazırlık yapmanıza, mesai ücreti ödeyerek eleman tahsis etmenize, hizmetimiz sonrası özel bir temizlik ve havalandırma yapmak gibi zorunluluklara gerek duymayacaksınız.

 

 

Eğitimli Uzman Teknik Elemanlar ve Kalite Güvence, Denetim Sistemi
Şirketimizde çalışan tüm teknisyenlerimiz ve çalışanlarımız özel olarak eğitilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Bu eğitim faaliyetleri, eğitim programlarımız dahilinde yürütülmektedir.
Periyodik ve sürekli olarak eğitilen elemanlarımız, aynı zamanda iş başında ve sonrasında da kalite güvence ekiplerimizce denetlenmektedir.
Şirket merkezimiz ABD’ den gelen uluslararası Üst kalite denetim ekipleri, şirketimizi ve uygulamalarımızı, standartlarımıza bağlılığımızı ve hizmetimizin niteliğini sürekli olarak denetlemekte, hizmet verdiğimiz işletmelerdeki başarılarımızı test etmektedir.

En Kapsamlı Sistem ve Tedaviler
TRULY NOLEN uygulamaları, arındırma sistemi kapsamında, tüm zararlıları içermektedir.
Uygulamalarımızda spesifik her zararlı türü için farklı koruyucu önlemler gerçekleştirilmektedir.
Doğamız için gerekli, hedeflenmeyen ve yararlı canlılara zarar vermeyecek, doğal dengeleri bozmayacak uygulamalar ana hedefimizdir.

Yazılı Şirket Standartları
Teknisyenlerimizin, denetim ekiplerimizin ve şirketimizin tüm operasyon ve işlemleri uluslararası yazılı standartlarımıza uygun olarak sürdürülmektedir.
Bu yazılı standartlar çerçevesinde TRULY NOLEN faaliyet gösterdiği 52 ülkede standart hizmetler vermektedir.
Yazılı standartlarımız, bizlere uygulamalarımızda standartları ve bütünlüğü sağlamaktadır

Kimyasal Uygulamaların Dışında Yeralan Diğer Standart Uygulamalar
Uygulamalarımızda maksimum başarı hedefi, hiçbir zararlının olmayacağı ortamları sağlamak ve bunu belgelemektir.
Bu amaca yönelik olarak hizmet verilen müşteriler denetlenmekte, standartlarımız yerinde kontrol edilmekte ve gerekli fiziksel önlemler, hijyen ve sanitasyona yönelik öneriler getirilmektedir.
Bu faaliyetler sonucunda, gereklilikleri yerine getirmiş firmalar ve hiç bir zararlının olmadığı ortamlar “PEST FREE” olarak belgelendirilmektedir

Önleyici Tebirler
TRULY NOLEN, önleyici tedbirlerin gerçekleştirildiği proaktif pest kontrol yöntemlerini uygulamaktadır. TRULY NOLEN hizmet anlayışında, sadece kimyasal bir mücadele yer almamaktadır.
Hizmetlerimiz sırasında, her türlü çevre zararlılarının ortamlara olası giriş ve ortamda barınma olasılıkları, olası risk alanları tespit edilmekte, tespit edilen her türlü fiziksel ve mekanik önlemler ayrıca raporlanmaktadır.
Aynı şekilde, zararlıların ortamlarda barınma olanaklarını kolaylaştıran sanitasyon ve hijyen sorunları da tespit edilmekte, bu sorunları giderici tavsiyelerde ve gerektiğinde uygulamalarda bulunulmaktadır.

Sık ve Periyodik Hizmet
TRULY NOLEN, hiç bir zararlının olmadığı ortamlar elde etmek amacı ile kimyasal madde kullanımından daha çok, hizmet verdiği tüm işletmelere, periyodik dönemlerde, daha sık ve kapsamı daha geniş hizmet vermeyi tercih etmektedir.
Periyodik hizmetlerimiz ile hiç bir zararlının olmadığı ortamlar elde edilmekte, herhangibir sorun karşısında ücretsiz hizmet verilmektedir.

Müşteri Memnuniyeti
TRULY NOLEN, müşteri memnuniyetini ilk öncelik olarak hedefleyen bir hizmet anlayışını benimsemektedir.
Hizmet vermeye yeni başladığımız müşterilerimizde mevcut sorunları bitinceye kadar sık ve sürekli hizmet verilmektedir, hizmet alan müşterilerimiz herhangibir sorun yaşadığında ücretsiz olarak en geç 24 saat içerisinde hizmet almaktadır

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
TRULY NOLEN; bünyesinde oluşturduğu “Kalite Sistemleri ve Eğitim Birimi” ve uzman personeli ile; “pest, pest kontrol yöntemleri, Entegre Pest Kontrol Yönetimi, Pestisitler” gibi konu başlıklarında güncellenmiş bilgileri takvime bağlı bir eğitim programı kapsamında müşterileri ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda müşterilerimizin “HACCP, ISO 9001, GMP, Gıda Güvenliği, Genel Gıda Mikobiyolojisi, Hijyen & Sanitasyon uygulamaları” gibi konu başlıklarında eğitim alternatifleri de sunmaktadır.
Yapım aşamasında olan işletmeler için standart gereklilikler konusunda danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Raporlamalar
Personelimiz, gerçekleştirdiği hizmetlerin sonunda, karşılaştığı sorunları, yaptığı işlemleri, tespit ettiği gerekli önlemleri, tavsiye ve önerilerini servis raporlarında belirtmektedir.
Yapılan tüm uygulamalar ve kurulan tüm sistemler, daha sonra detaylı olarak “hizmet raporları” ından takip edilebilmektedir.
Endüstriyel işletmeler için gerekli tüm standart raporlamalar bu raporlarımıza ilave olarak müşterilerimize sunulmaktadır.

Mali Mesuliyet ve Mesleki Kaza Sigortası
Faaliyetlerimizin tümü 3.kişi mali mesuliyet sigortası ve mesleki kaza sigortası kapsamında yürütülmektedir.
Karşılaşılması arzu edilmeyen ancak olası tüm zarar ve ziyan bu sigortalarımız kapsamında giderilmektedir.

Denetleyebilme Olanağı
Tüm faaliyetlerimiz, müşterilerimizin veya bir diğer denetim şirketinin denetimlerine açık olarak ve buna olanak verecek şekilde sürdürülmektedir.
Kullanılan araç ve ekipmanlar bu çerçevede düzenlenmekte, tüm form ve dökümanlar müşterilerimize sunulmaktadır.

Truly Nolen Arındırma Sistemi
Bu sistem TRULY NOLEN hizmetlerinin en kapsamlı olanıdır.
Her türlü çevre zararlılarına engel olma, kontrol etme ve yönetme, spesifik çevre zararlıları ile mücadele etme ve barınma alternatiflerini kaldırmaya yönelik her türlü planlı faaliyetleri ve garantili hizmet sürecimizi kapsamaktadır.
Bu sistem dahilinde gereksinimi duyulan tüm fiziksel ve mekanik önlemlerin tarafımızdan belirlenmekte, birimlerinize ve sizlere bunlar bildirilmekte, bunların hayata geçirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesini, önerilerimizin ve çalışma sistemlerimizin bir takım çalışması mantığı ile tamamen uygulanması durumunda, tüm müşterilerimiz TRULY NOLEN hizmetlerinden ve ayrıcalıklarından yararlanabilmektedirler.
Bu sistem kapsamında gereken tüm büyük tamir gereksinimleri ve önlemler tespit edilip bildirileceği gibi ücreti karşılığı ekiplerimizce de gerçekleştirilmektedir.

Truly Nolen Bakım Sistemi
TRULY NOLEN bu hizmet sisteminde sadece talep edilen spesifik zararlılara karşı tedavi ve koruyucu bakım ve mücadele hizmeti vermeyi taahhüt etmektedir.
Örneğin sadece kemirgen, yürüyen zararlı veya birkaç tür zararlı için aynı anda önerilebilecek tedavi ve bakım hizmeti bir paket olarak sunulmaktadir.
Periyodik olmayan hizmet talepleri bu başlık altında değerlendirilmektedir.

Konutlar ve açık alanlar
Apartmanlar, daireler, müstakil evler ve villalar, siteler

FUMİGASYON

Depolanmış her türlü ürüne ekonomik zarar veren haşerelere karsı, tamamıyla izole edilmiş ortamda kati, sıvı veya gaz fumigantlar kullanılarak yapılan eradikasyon (yok etme) işlemine fumigasyon denir. Fumigasyon işlemi, çeşitli alet ve ekipmanlarla gerçekleştirilen, canlının tüm yasam evrelerini yok ederek ürünün korunmasını sağlayan bir yöntemdir.

Insektisit kullanımı, Depolanmış Ürün Zararları dikkate alındığında, yumurtalara karsı etkin olmaması ve gıda maddelerine bulaşması sebebiyle yanlış ve yetersiz uygulama olacaktır. Bu sebeple çuvallanmış veya dökme yığın halinde depolarda, silolarda, konteynerlerde vb. tüm alanlarda Fümigasyon işlemi yapılmalıdır.

Fümigasyon Neden Önemlidir ?

  • Bulaşık ürüne direkt olarak uygulanabilir.
  • Zararlıların tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.
  • Difüzyon yüksekliği nedeniyle ürünün her noktasına homojen olarak dağılır.
  • Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans siniri içinde bulunur.
  • Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlaması.

Firmamız ayrıca Uluslararası seyahat eden taşıtlarda ve gümrüklü alanlarda dezenfeksiyon ve deratizasyon işlemlerini uygulama yetki belgesine de sahiptir. Bu belge ile Türkiye’nin her yerindeki tüm gümrüklü alanlara ve uluslar arası seyahat yapan her türlü taşıtlarda ilaçlama ve fümigasyon işlemleri yapabilmekteyiz

Ankara Ağaç Kurdu İlaçlama, Ankara Akarlar İlaçlama, Ankara Akrep İlaçlama, Ankara Alman Böceği İlaçlama, Ankara Amerikan Böceği İlaçlama, Ankara Apartman Böceği İlaçlama, Ankara Arı İlaçlama, Ankara Arıcılık, Ankara Bahçe Örümceği İlaçlama, Ankara Bit İlaçlama, Ankara Böcek İlaçlama, Ankara Çatı Faresi İlaçlama, Ankara Çekirge İlaçlama, Ankara Çiyan İlaçlama, Ankara Dana Burnu İlaçlama, Ankara Deri Böceği İlaçlama, Ankara Fare İlaçlama, Ankara Gümüş Böceği İlaçlama, Ankara Güve İlaçlama, Ankara Hamam Böceği İlaçlama, Ankara Kakalak İlaçlama, Ankara Kalorifer Böceği İlaçlama, Ankara Kara Sinek İlaçlama, Ankara Karfatma İlaçlama, Ankara Karınca İlaçlama, Ankara Kemirgen İlaçlama, Ankara Kene İlaçlama, Ankara Kertenkele İlaçlama, Ankara Kulağa Kaçan İlaçlama, Ankara Kuş Biti İlaçlama, Ankara Lağım Faresi İlaçlama, Ankara Mite İlaçlama, Ankara Örümcek İlaçlama, Ankara Oryantal Böceği İlaçlama, Ankara Parke Böceği İlaçlama, Ankara Pire İlaçlama, Ankara Redidance İlaçlama, Ankara Salyangoz İlaçlama, Ankara Sıçan İlaçlama, Ankara Sinek İlaçlama, Ankara Sivrisinek İlaçlama, Ankara Tahta Biti İlaçlama, Ankara Tahta Kurdu İlaçlama, Ankara Tatarcık İlaçlama, Ankara Tesbih Böceği İlaçlama, Ankara Tırtıl İlaçlama, Ankara Toz Böceği İlaçlama, Ankara Uyuz Böceği İlaçlama, Ankara Yaban Arısı İlaçlama, Ankara Yılan İlaçlama, Firmalar kategorisinde bulunan Ankara Böcek İlaçlama sitemize 23 Kasım 2012 tarihinde eklenmiş ve 2.044 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
Firma Harita Bilgisi
Eklenmemiş